Články

Chov déle žijících kuřat není řešením utrpení zvířat

Chov déle žijících kuřat není řešením utrpení zvířat

Vyjádření tvůrců Svědectví k pořadu Nedej se. Před časem oslovil naší partnerskou organizaci Zvířata nejíme, pan Slunéčko z pořadu Nedej se. Tento pořad spadá pod Českou televizi a my jsme byli rádi, že budeme moci mluvit za zvířata pro široký okruh diváků, kterým Česká televize disponuje. S napětím jsme očekávali vydání dílu Žeru maso i když jsme nevěděli, co nás čeká, ani jak pořad pro zvířata vyzní.

Když v tomto díle zazněla věta: „Existuje cesta, jak bychom mohli být nezávislí na dovozu krmiv z třetích zemí, ten klíč je…“ S napětím jme očekávali odpověď. Když zazněla, zasáhlo nás to přímo do srdce, jako už tolikrát. Prý je ve vojtěšce, kterou se mají trpící zvířata krmit, namísto krmivy dováženými ze zahraničí. 

Bylo nám jasné, že tento díl sdílet ani propagovat nebudeme a byli jsme dost rozčarovaní z toho, že klíč v podobě krmení vojtěškou se v televizi říkat smí a klíč přechodu na veganství ne, a to ani jako názor autorů dokumentárního filmu, kteří navštívili desítky tzv. lepších chovů.

Když jsme potom dostali možnost dostat do dalšího dílu toho stejného pořadu záběry ze Svědectví, chvíli jsme váhali. Nevěděli jsme, jak bude reportáž koncipována, jak vyzní, co bude jejím hlavním sdělením, jaký klíč se bude nabízet tentokrát. Nedělali jsme si iluze o tom, že se nejspíš budou zase propagovat líbivá řešení, za která lidé schovávají svou neschopnost odolat své chuti na „pečené kuře, kuřecí prsa, stehýnka a křidýlka“ (tedy rozřezaná těla zvířat, která do posledního dechu bojují o svůj život po miliardách). Namísto možnosti stát se vegany. Na druhou stranu víme, jak důležité je dostávat osudy zvířat co nejvíce na oči lidem, kteří o krutosti, kterou sami působí, ještě stále mají přinejlepším jen slabé povědomí.

Reportáž, která vyšla v díle Farmagedon je naprosto přesným ztvárněním a reálným odrazem pokrytectví té části veřejnosti, která má soucit se zvířaty, ale ráda věří tomu, že se dají zneužívat dobře.

Autoři reportáže nabízejí tentokrát klíč v podobě „déle žijících kuřat“. Je až neuvěřitelné, že zatímco na pozadí reportáže běží záběry na nemohoucí kuřata z jednoho „farmářského chovu“ v Jižních Čechách (jehož marketing může vypadat například takto), který prodává těla svých kuřat téměř za trojnásobek obvyklé ceny právě proto, že je nechává trpět o několik týdnů déle, zazní věta: „I u nás již existuje několik farem, které uplatňují nové evropské normy, jedna z nich je rodinná farma FITaFER v Rašovicích“ a pan majitel osobně je nechán, na rozdíl od nás, divákům nabídnout další klíč: „Snažíme se tady dělat Farmářské kuře, které prostě vyniká tím, že má jiné maso než konvenční.“ Jako naprostý hřeb a chloubu svého soucitného chovu pan majitel uvede, že jeho kuřata mají dokonce denní světlo!

„Farmářské kuře“, které se nedokáže postavit, v této poloze zpravidla dlouze umírá. 

Je nám moc líto, že i přesto, že byla v pořadu použita většina záběrů právě ze Svědectví, dostali jsme jako jeho autoři prostor říci pouze jedinou větu, a to ještě takovou, která před žádostí o modifikaci zněla úplně jinak.

Ve Svědectví můžete tzv. farmářská kuřata a kuřata z lepších chovů vidět zhruba od 60. do 70. minuty. Záběry z chovu, který splňuje nejpřísnější standardy i nad rámec zákona a nechává zvířata žít déle v budovách s okny jsou přesně v 64. – 66. minutě, prosím podívejte se na ně.

V našem Stanovisku k otázce lepších chovů uvádíme důvody, proč zneužívat zvířata „lépe“ prostě není možné. Dali jsme si opravdu záležet na tom, abychom ve Svědectví měli co nejvíce záběrů z domácích, rodinných, bio, eko a dalších farem, které se chlubí tím, jak jsou ke zvířatům soucitné. Některé zkušenosti z nich ve stanovisku přímo popisujeme. Prosíme přečtěte si jej.

Kuřata v „lepších chovech“ jsou nechávána žít až 90 dnů. Ve svých přerostlých a bolavých tělech tak musí trpět delší dobu. 

Závěrem vyzýváme autory pořadu Nedej se k natočení dílu o veganství jako klíči k ukončení utrpení zvířat stejně tak, jako ke snížení negativních dopadů člověka na životní prostředí. Protože tento klíč je přinejmenším stejně tak důležitý jako krmení trpících zvířat vojtěškou nebo o pár týdnů déle trpící zvířata, což mimo jiné nemá pozitivní dopad na životní prostředí vůbec žádný (déle žijící zvířata zkonzumují více potravy, ekologická stopa narůstá).

Dle našeho názoru je ke zlepšení stavu životního prostředí klíčem právě veganství, a to dokonce hlavním. Proto by jeho prezentace ve výčtu nabízených řešení neměla být opomíjena. V pořadu zaměřeném na investigativní žurnalistiku o životním prostředí by veganství mohlo být naopak odvážně předkládáno. Když už ne kvůli zvířatům samotným, tak kvůli charakteru pořadu, který by si ve veřejnoprávní televizi neměl dovolit zatajovat či záměrně nepředkládat vědecky ověřená fakta.

 

Další články